آسیبهای

نوع

و

تصادفات

انواع

درصد

مقایسه

سرنشینان

]
۴
[

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل
٢

اندازه

به

تغییرشکلها

دقیق

مقدار

گیری

کمک

سوزن
]
۵
[

شکل

سایت منبع

١

به


دیدگاهتان را بنویسید